Domov

Kde si zmeniť heslo na mail?
Prihláste sa do Webmail a v Nastaveniach je Heslo - zmeniť.


Návod na nastavenie mailov v počítači aleb v mobile.

Pridať nové konto/ Pridať nový účet

Login: email
Heslo: heslo

Prichádzajúca pošta:
typ: POP3 alebo IMAP
meno servera: posta.zvolen.in
Login: email
Heslo: heslo
SSL: áno, musí byť
Server Port: 995 pre POP3 alebo 993 pre IMAP

Odchádzajúca pošta:
typ: SMTP
meno servera: posta.zvolen.in
Login: email
Heslo: heslo
SSL: áno, musí byť
Server Port: 465 alebo 587

Iphone:
Nastavenia -> Mail, Kalendár, Kontakty -> Pridať účet -> Iný -> Pridať mailový účet ....

Poznámky:
IMAP aj POP3 musia byť zašifrované, inak to nepôjde. Tzn. port 110 a port 143 je zle.
Pre SMTP musí byť port 465 alebo 587. Tzn. port 25 je zle.

Nejlepší e-mailový klient pro Windows